Rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 3.2.2020

REKISTERIEN YLLÄPITÄJÄ
Tmi Sofia Virtanen
Y-tunnus 2194955-7
Pajatie 69
48600 Kotka

REKISTERIEN YHTEYSHENKILÖ
Sofia Virtanen
Pajatie 69
48600 Kotka
sofia@sofiavirtanen.fi

REKISTERIEN NIMET
Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
Tmi Sofia Virtanen asiakasrekisteri (asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät) sekä valokuva- ja videoarkistot (kuvarekisteri)

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Tässä rekisteriselosteessa Tmi Sofia Virtanen (Yritys) kerää asiakkaistaan tietoja ylläpitääkseen valokuva ja video arkistoaan.

Yritys kerää käyttäjistä joitakin tietoja, joita käytetään asiakaspalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen. Käyttäjän henkilötietoja saatetaan käsitellä muun muassa asiakassuhteen synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, Googlessa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT
http://sofiavirtanen.fi

http://sofiavirtanen.blogspot.com/

https://sofiavirtanen.kuvat.fi/

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa paperisista kuvaussopimuksista, laskuista ja sähköpostista.

Yrityksen kuvarekisteri koostuu Sofia Virtasen ottamista valokuvista ja videoista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa.

Yrityksen sähköposti sisältöineen ja osoitteineen (rekisteri) koostuvat yllä mainittujen sivustojen kautta yhteyttä ottaneista käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kuvatilauksiin liittyen ja ilmoittaessa valmiiden kuvien noutamisesta sekä yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?
Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi kuvauspäivänä.

Kuvaussopimukseen kirjataan kuvattavan nimi (henkilö ja/tai yritys), osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA MENETELMÄT
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterit sijaitsevat salasanasuojatulla palvelimella ja tietokoneella sekä lukitussa arkistokaapissa EU:n alueella.ASIAKKAAN TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää Yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää Yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli Yritys ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.

LISÄÄ OIKEUKSISTA
Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suomen henkilötietolaki
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram